تماس با ما

افزودنی ضد خزه، جلبک و قارچ

کلیه رنگ ها و پوشش ها اعم از پایه آب و پایه حلال که در مجاورت رطوبت قرار دارند، محیطی مناسب برای رشد خزه و جلبک می باشند. همچنین در شرایط تاریکی و رطوبت، امکان رشد قارچ نیز فراهم می گردد. رشد این میکروارگانیزم ها بر روی فیلم رنگ، ماستیک، عایق های بام، رنگ های استخری، محیط های مرطوب مثل سقف های حمام و دستشویی، محیط های بیمارستانی، آهار پشت فرش و موکت و … بسیار شایع است.

رشد این میکروارگانیزم ها در درجه اول باعث تغییر رنگ و در نتیجه نازیبا شدن پوشش می گردد، که پاک کردن این میکروارگانیزم ها و جایگزین کردن پوشش جدید، علی الخصوص در نمای ساختمان، هزینه ی زیادی را تحمیل می کند. همچنین در محیط های مرطوب، مثل آشپزخانه، حمام، دستشویی، محیط های بیمارستانی و …، رشد قارچ نیز خطرات بسیار زیادی را به همراه دارد. پراکنده شدن هاگ های روی قارچ ها در محیط و ورود به دستگاه تنفسی، مشکلات تنفسی زیادی را به بار می آورد.

برای جلوگیری از رشد این میکرو ارگانیزم ها بر روی فیلم خشک، افزودنی ضد خزه، جلبک و قارچ ضروری می باشد. این محصولات در محیط های آب پایه عمدتا بر پایه سه ترکیب Octyl isothiazolone که یک ضد کپک و قارچ، Carbendazime به عنوان یک ضد قارچ و Diuron که یک ضد خزه و جلبک می باشد، هستند.

لازم به ذکر است که این افزودنی ها فقط محافظت کننده فیلم خشک می باشند و محافظت از محصولات آب پایه در زمان انبار داری در مقابل میکرو ارگانیزم ها بر عهده نگهدارنده های درون ظرف می باشد، یا به عبارت دیگر استفاده از محافظت کننده های فیلم خشک، شما را از نگهدارنده های درون ظرف بی نیاز نمی کند.

محصول ضد خزه، جلبک و قارچ FUNGIPOL 351 یک افزودنی امولسیونی بر پایه OIT(Octyl isothiazolone)، Carbendazime، Diuron می باشد و استفاده از آن در محصولات آب پایه پیشنهاد می گردد. FUNGIPOL 351 بر روی بیش از ۹۵ درصد میکرو ارگانیسم های تهدید کننده ی فیلم خشک اثر می گذارد. این افزودنی، محصول شرکت Chemipol اسپانیا می-باشد.

درخواست اطلاعات فنی