افزودنی آب گریز کننده

در حفاظت از نماهای مینرال (سیمان و آجری)، چند نکته حایز همیت می باشد:

۱- تنفس نما و پوششی که این امکان را از نما نگیرد

۲- خواص آبگریزی جهت جذب کمتر آب و رطوبت در پوشش و محافظت از نما در برابر رطوبت

۳- خواص ضد شوره جهت محافظت از نما و جلوگیری از زواید بصری شوره بر روی نما

۴- خواص ضد گرد و غبار بودن.

آبگریزها

پرایمر سیلیکونی

این پرایمرها به دو صورت پایه آب و پایه حلال بوده و با نفوذ به عمق نمای مینرال و یا آجری :

۱- سبب آبگریزی نما می‎گردد و از جذب رطوبت و آب جلوگیری می‎کند.

۲ – خواص ضد شوره به نما می دهد، شوره همان نمک های موجود در نماهای سیمانی و آجری است که به وسیله رطوبت حاصل از باران و … به سطح نما می آید و پس از خشک شدن حالت شوره و نمکی به سطح می دهد.

این محصول تا ۸۰ درصد لوله های مویین در بافت آجر و سیمان را مسدود می کند و اجازه عبور آب را( که به عنوان محمل نمک محسوب می شود) به سطح نمی دهد و در عین حال مانع تنفس نما نیز نمی شود.

استفاده از این پرایمرها در زیر رنگ هیچ تاثیر سویی بر چسبندگی رنگ ندارد و به راحتی می توان بر روی این پرایمرها لایه های بعدی رنگ را اعمال کرد.

• خوردگی آرماتور در بتن

بتن تازه از خاصیت قلیایی بالایی برخوردار است. محیط قلیایی، فلز داخل آرماتور را غیرفعال (passive) می کند -در pH بالای 9.5 خوردگی اتفاق نمی افتد.

همراه با آب – به عنوان یک محمل، گازهای اسیدی (به خصوص NOx و SO2) و نمک ها (علی الخصوص کلرایدها) در داخل بتن نفوذ کرده و سبب صدمه دیدن آرماتور می شود.

واکنش کربوناسیون [تبدیل Ca(OH)2 به CaCO3] سبب کاهش قلیاییته بتن شده و pH به حدود 8 می رسد و در نتیجه خوردگی با آب اتفاق می افتد.

خوردگی سبب افزایش حجم فلز شده و این افزایش حجم سبب فشار بر ساختار بتن و ترک خوردن آن می شود.

موارد مشابه با این رویداد به سبب نمک های حل شده در آب، علی الخصوص کلرایدها، سبب آسیب به پل ها و راه ها می شود. با نادیده گرفتن میزان خاصیت قلیایی بتن، یون های کلراید می توانند سبب خوردگی های اسف باری در زمان بسیار کوتاه شوند.

از پرایمرهای سیلیکونی پایه حلال می توان به WR1290 و مشابه پایه آب آن به WR4004 محصول شرکت SISIB اشاره کرد.

استفاده از محصولات آبگریز کننده مانند WR1290 با خواص ضدشوره، از نفوذ آب و گازهای اسیدی و نمک هایی که در داخل آب می باشند جلوگیری کرده و به حفظ لایه ی غیر فعال(passive) بر روی آرماتور کمک کرده و از خوردگی آن نیز جلوگیری می کند.

درخواست اطلاعات فنی