انواع نگهدارنده ها

نگهدارنده های درون ظرف (In Can Preservatives) و محافظت کننده های فیلم خشک (Dry Film Protectors) عنوان کلی محصولاتی هستند که محصولات پلیمری را از آسیب های میکرو ارگانیسمی محافظت می کنند. دامنه کاربری و تاثیر این محصولات البته بایکدیگر تفاوت دارد که در ذیل به صورت خلاصه اشاره می شود:

نگهدارنده ها

نگهدارنده های درون ظرف (In Can Preservatives)

نگهدارنده های درون ظرف (In Can Preservatives) که به اختصار نگهدارنده ها (Preservatives) نیز نام برده می شود و با عناوین دیگری از قبیل بایوساید (Biocide)، ضد باکتری، ضد کپک، ضد قارچ و … نیز شناخته می شود، شامل موادی است که محصولات آب پایه را مادامی که در درون ظرف (Wet State or In Can) هستند و هنوز اجرا نشده اند در برابر آسیب هایی از قبیل رشد باکتریایی قارچی، کپک و مخمر حفظ می کنند. انتخاب یک نگهدارنده مناسب بستگی به عوامل متعددی از قبیل دما و PH پروسه تولید و محصول، میزان فساد پذیری و نیز شرایط نگهداری محصول نهایی دارد.

در ذیل برخی از نگهدارنده های درون ظرف قابل ارایه، مقایسه شده است:

نگهدارنده ها

محافظت کننده های فیلم خشک

محافظت کننده های فیلم خشک (Dry Film Protectors) چنانکه از نامشان پیداست از فیلم تشکیل شده رنگ، چسب و پوشش ها در برابر صدمات میکرو ارگانیسمی بیرونی از قبیل خزه، جلبک و قارچ محافظت می کنند. این محصولات هیچ تاثیری در محافظت از محصول در حالت درون ظرف ندارند و هم برای محصولات آب پایه و هم محصولات حلال پایه کاربرد دارند. یکی از کاربرد های اصلی این محصولات در رنگ نما و در محیط های شرجی و مرطوب است.

در ذیل یکی از محصولات قابل ارایه به اختصار معرفی گردیده است.

  • Fungipol 351: مخصوص محافظت از فیلم خشک در پوشش های آب پایه در برابر خزه، جلبک و قارچ (بیرونی و داخلی).
درخواست اطلاعات فنی